De website www.smitsbedrijven.nl ten behoeve van Smits Bedrijven Gemert B.V. en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, is eigendom van Smits Bedrijven Gemert B.V..

Toegang tot en gebruik van de website en de producten en diensten die via de website beschikbaar zijn, worden beheerst door deze Disclaimer en de Privacy Verklaring.

Het is niet toegestaan de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren, te downloaden of anderszins te verveelvoudigen of op te slaan zonder voorafgaande specifieke schriftelijke toestemming van Smits Bedrijven Gemert B.V..

De inhoud van de website en andere uitingen van Smits Bedrijven op het internet is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Smits Bedrijven wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Smits Bedrijven behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren. Smits Bedrijven aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot de website.

Wanneer Smits Bedrijven hyperlinks naar websites van derden weergeeft, is het gebruik van dergelijke hyperlinks volledig voor uw eigen risico.

Smits Bedrijven aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Smits Bedrijven worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de websites van Smits Bedrijven en/of aan Smits Bedrijven gelieerde vennootschappen.

Mei 2018 ©

Indien er naar aanleiding van deze disclaimer vragen ontstaan, neem dan contact met ons op.

Overige documenten ter inzage zijn:

Cookieverklaring

Privacyverklaring